homepage
shop

Konstrukční hranoly - KVH

Použití:

 • - konstrukce dřevostaveb
 • - konstrukce střech
 • - pergoly a přístřešky
 • - dětská lezení
 • - a další...

KVH se používají především pro konstrukce u kterých je příčný řez měřen podle nosnosti. Proto se třídí podle normy DIN 4074 - 1 – Třídění jehličnanů podle nosnosti. Aby byla zajištěna zvláštní způsobilost pro nosné konstrukce, stanoví se u některých znaků zvýšené pevnostní požadavky oproti nižším požadavkům normy DIN 4074 – 1.

Charakteristika

 • - standardní délky 5, 8 a 13 metrů
 • - sušeno na 15 %
 • - cinkový spoj splňuje normu DIN 68 140 - 1 - /02.98/. Pro cinkový spoj jehličnanů u nosných stavebních děl ve spojení s normou DIN 1052 - 1 – Dřevěné stavby – výpočet a provedení
 • - vysoká pevnost
 • - není nutná předběžná chemická ochrana dřeva
 • - kvalita Nsi (nepohledová) a Si (pohledová)

Cinkový spoj u KVH neoslabuje dřevo a nemusí být proto zohledňován při pnutí.

Vysoké požadavky, které jsou na stavební produkt KVH kladeny, musí splňovat výrobní podniky v rámci výroby. Společně proto uzavřeli Kontrolní společnost a.V. Výroba KVH podléhá kontrole kvality. Spočívá v první zkoušce podniku v běžné, pravidelné, vlastní a cizí kontrole. První a cizí kontrola je praváděna Zkušebním ústavem. Prostřednictvím cizí kontroly a propůjčením znaku kontroly KVH je potvrzena a zachována kvalita a zkušební podmínky. Tato kontrola kvality nabízí zpracovatelům KVH výrazné výhody.

Kritéria pro KVH

Druhový znak Požadavek na KVH - Si Požadavek na KVH - NSi Poznámka
Oblina nepřípustná šikmo měřeno ≤ 10% menší příčně řezané strany zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 - 1
Sukovistost s ≤ 2/5 ne přes 70mm s ≤ 2/5 ne přes 70mm odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1
Stav suků uvolněné a vypadlé suky jsou nepřípustné, jednotlivé zaražené suky a části suků do průměru max. 20 mm jsou přípustné - přídavný znak pro KVH - Si
Letokruhy do 6 mm do 6 mm odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1
Sklon vláken do 120 mm/m do 120 mm/m odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1
Trhlina radiální (vysušené) šířka trhliny š = 3% vždy příčného řezu, avšak ne více než 6 mm přípustné zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 – 1 pro KVH - Si
Trhliny způsobené bleskem, mrazem, odlupčivé trhliny nepřípustná nepřípustná odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1
Zabarvení - zamodralost nepřípustná přípustná zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 – 1 pro KVH - Si
Zabarvení – hnědé, červené pruhy nepřípustná až do 2/5 příčného řezu, nebo povrchu přípustná zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 – 1 pro KVH - Si
Červená a bílá hniloba nepřípustná nepřípustná odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1
Tlakové dřevo až do 2/5 příčného řezu, nebo povrchu přípustná až do 2/5 příčného řezu, nebo povrchu přípustná odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1
Poškození hmyzem nepřípustná poškození až do 2 mm hloubky čerstvého napadení přípustná zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 - 1
Napadení jmelím nepřípustná nepřípustná odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1
Zkroucení 8 mm / 2 m 8 mm / 2 m odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - . Přípustná míra zkroucení není blíže ohraničená, neboť při splnění všech ostatních kritérií se neočekávají žádná netolerovaná zkroucení
Křivost, podélná křivost u bezjádrového řezu ≤ 4mm/2 , u jádrem rozděleného řezu ≤ 8 mm/ 2 m u jádrem rozděleného řezu ≤ 8 mm/ 2 m odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1
Vlhkost dřeva 15% s tolerancí 3% 15% s tolerancí 3% zvýšené požadavky oproti DIN 4074 – 1 pro KVH – Si pro dřeva s bezjádrovým řezem
Druh pořezu bezjádrový u příčných řezů ≤ 100 mm síla jádrem rozdělený u příčných řezů ≤ 100 mm síly jádrem rozdělený přídavný druhový znak pro KVH bezjádrová se sílou = 40 mm jádrem dělená – u dvoumístného řezu by byl prořízlý střed ideálně rovného kmene
Stálost rozměrů příčného řezu plus minus 1 mm plus minus 1 mm přídavný druhový znak pro KVH
Zarostlá kůra, kůrou ohraničené suky nepřípustné - přídavný druhový znak pro KVH
Zásmolky šířka š ≤ 5 mm - přídavný druhový znak pro KVH
Kvalita povrchu hoblované a fázované broušené a fázované přídavný druhový znak pro KVH
Opracování konců pravoúhlé kapování pravoúhlé kapování přídavný druhový znak pro KVH

Přehled standardních dimenzí

Dimenze 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
60 X X X X X X X X X X X
80 X X X X X X X X X X X
100 X X X X X X X X X X
120 X X X X X X X X X
140 X X X X